Cele statutowe

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
 • integracja środowiska studentów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w oparciu o tradycję akademicką,
 • wszechstronne propagowanie wiedzy z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych,
 • działanie na rzecz środowiska akademickiego, młodzieżowego i osób prowadzących działalność naukową, kulturalną i oświatową,
 • patronat nad działalnością naukową studentów, pracowników naukowych oraz wszystkich osób prowadzących specjalistyczne prace badawcze oraz upowszechnianie ich osiągnięć,
 • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie chemii i działalności zawodowej związanej z tą dziedziną,
 • współpraca kulturalna i naukowa z osobami i instytucjami w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 • organizowanie seminariów, szkoleń, kursów i konferencji naukowych,
 • współpracę z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki w kraju i za granicą,
 • prowadzenie prac badawczych,
 • działalność wydawniczą,
 • organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

Kalendarz wydarzeń

Zobacz aktualny kalendarz projektów i wydarzeń organizowanych przez KLATRAT.

Zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

Nasi partnerzy