Członkowie

Zgodnie ze staututem członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
1.
studiuje, bądź studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej lub jest, bądź był pracownikiem naukowym na ww. Wydziale,
2.
popiera cele Stowarzyszenia.


Aby zostać członkiem Stowarzyszenia wypełnij deklarację członkowską i przekaż ją na ręcę Zarządu Stwarzyszenia.

Pobierz Deklarację członkowską:

Kalendarz wydarzeń

Zobacz aktualny kalendarz projektów i wydarzeń organizowanych przez KLATRAT.

Zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

Nasi partnerzy