Energetyka

Energetyka podstawą współczesnej cywilizacji

Zajęcia mają na celu zapoznanie młodzieży z tak ważnymi w obecnych czasach tematami jak energetyka odnawialna, czy koszty wytwarzania energii.

Zajęcia będą składały się przede wszystkim z warsztatów, podczas których młodzież, pod okiem i z pomocą studentów, będzie budować makietę systemu elektroenergetycznego, samochodziki na baterie słoneczne oraz zawierające mechanizmy akumulacji energii. Uczestnicy warsztatów wcielą się w zarządy spółek energetycznych i będą mieli za zadanie wybrać typ elektrowni, który według nich przyniesie największe dochody. Dzięki makiecie elektrowni wodnej poznają zasadę działania turbin wodnych, ich zalety oraz ograniczenia.

Warsztaty będą rozdzielone krótkimi prezentacjami, podczas których studenci zapoznają młodzież z zasadą działania elektrowni konwencjonalnej, różnymi rodzajami odnawialnych źródeł energii jak również z kosztami wytwarzania energii elektrycznej. Poziom przekazywanych treści będzie dostosowany do wieku młodzieży.

PROGRAM WARSZTATÓW

1. Samochodziki napędzane energią słoneczną.

Uczestnicy zapoznają się z możliwością wykorzystania energii słonecznej w celu produkcji energii elektrycznej, która posłuży do zasilenia zdalnie sterowanych samochodzików.

2. Gra energetyczna.

Uczestnicy wcielą się w role zarządów spółek energetycznych. Ich celem będzie zainwestowanie w takie technologie, które przyniosą największe zyski.

3. Makieta Systemu Elektro-Energetycznego.

Uczestnicy zbudują makietę małego systemu elektro-energetycznego. Dzięki czemu dowiedzą jak długą drogę „prąd” przebywa od momentu wytworzenia do momentu zasilenia naszych domowych urządzeń.

4. Model elektrowni wodnej.

Uczestnicy, z wykorzystaniem modelu w którego skład wchodzi turbina Peltona, zapoznają się z zasadą działania elektrowni wodnych oraz z czynnikami, które mają wpływ na ich pracę.

5. Samochodziki wyposażone w mechanizmy akumulacji energii.

Uczestnicy zmontują samochodziki wykorzystujące takie mechanizmy akumulacji energii jak koła zamachowe i sprężyny. Przedstawi to możliwe formy akumulacji energii w różnej postaci.

6. Obwody elektryczne.

Uczestnicy zbudują proste obwody elektryczne, a następnie zbadają ich parametry (napięcie, natężenie, moc, charakterystykę pracy żarówki).

7. Prezentacje na temat technologii i systemów energetycznych.

Pomiędzy zajęciami praktycznymi przedstawione zostaną prezentacje opisujące różne technologie umożliwiające produkcję energii elektrycznej oraz jej późniejsze wykorzystanie.

PROWADZĄCY WARSZTATY

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Energii Niekonwencjonalnej z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

TERNIMY WARSZTATÓW

30 listopada 2013 r. - zajecia dla uczniów szkół gimnazjalnych

1 grudnia 2013 r. - zajecia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Godzina rzopoczącia zajęć: 10.00

MIEJSCE WARSZTATÓW

Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Kalendarz wydarzeń

Zobacz aktualny kalendarz projektów i wydarzeń organizowanych przez KLATRAT.

Zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

Nasi partnerzy