Warsztaty

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami dotyczącymi przyszłości miast (transport, energia, woda, zanieczyszczenia) oraz sposobami ich uniknięcia, a także szansami na tworzenie bardziej zrównoważonych, ekologicznych i przyjaznych miast. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć bardziej zrównoważone miasta, które są przyjazne dla człowieka i przyrody. Następnie, z pomocą prowadzących zbudują makiety nowoczesnych miast, wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Program warsztatów

W celu wprowadzenia uczniów w tematykę warsztatów przeprowadzony zostanie krótki wstęp teoretyczny, po którym rozpoczną się ćwiczenia praktyczne.

1. Zapoznanie z najnowszymi trendami i wizjami miast przyszłości

Szanse i zagrożenia

Uczestnicy dowiedzą się jakie rozrastające się miasta niosą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Porozmawiają, jak można korzystać ze środowiska nie eksploatując go nadmiernie.

Zrównoważony transport

Uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica między komunikacją zbiorową, a indywidualną. Porozmawiają o pojazdach przyszłości, omówią ekologiczne rozwiązania w transporcie.

Zielona energia

Uczniowie dowiedzą się czym jest energia ze źródeł odnawialnych, czym różni się od konwencjonalnej energii ze źródeł nieodnawialnych, w jaki sposób można oszczędzać energię i jak z niej racjonalnie korzystać,

Zrównoważona przestrzeń publiczna

Uczestnicy będą dyskutować jak powinny wyglądać miasta przyszłości, zapoznają się
z trendami w zagospodarowaniu i tworzeniu zrównoważonej przestrzeni miejskiej. Dowiedzą się jakie proporcje i funkcje powinny mieć poszczególne elementy znajdujące się w mieście, aby były przyjazne dla mieszkańców.

Segregacja odpadów i recykling

Uczestnicy zostaną wprowadzeni do tematyki przetwarzania (recyklingu) surowców wtórnych. Dowiedzą się dlaczego przetwarzanie odpadów jest bardzo ważne dla każdego człowieka oraz jakie są rodzaje odpadów wtórnych, zagrożenia związane z ich składowaniem i sposoby ich przetwarzania.

2. Moja wizja miasta przyszłości

Uczestnicy w grupach stworzą swoje wyobrażenie miasta przyszłości. W pracy wykorzystają zdobytą wiedzę na temat ekologicznych rozwiązań w mieście.

3. Model miasta przyszłości

Uczniowie w grupach będą tworzyć makiety miast przyszłości. Przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów uczestnicy warsztatów zaprojektują miasta wykorzystujące alternatywne źródła energii, ekologiczne środki transportu i energooszczędne budynki, a także zaaranżują zieloną przestrzeń w miastach. Podczas pracy w grupach prowadzący będzie cały czas z grupami weryfikował pomysły i realizację. Na końcu warsztatu nastąpi prezentacja stworzonych makiet miast przyszłości.

Kalendarz wydarzeń

Zobacz aktualny kalendarz projektów i wydarzeń organizowanych przez KLATRAT.

Zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

Nasi partnerzy