Zapisy

Regulamin zapisów

1) Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania puli 28 pokazów.

2) Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta st. Warszawy zajęcia realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

3) W jednej placówce realizowane będą tego samego dnia min. 3, a max. 4 pokazy (jeden po drugim), dla różnych grup dzieci.

4) Jednorazowe wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z rejestracją na 3-4 pokazy.

4) Pojedynczy pokaz trwać będzie 1 godzinę lekcyjną i realizowany będzie dla grupy około 20-30 uczniów.

5) Grupy do udziału w  projekcie zgłaszać mogą jedynie pracownicy placówek dziennego pobytu.

6) Przesyłając zgłoszenie udziału w projekcie szkoła zobowiązuje się do zapewnienia na czas trwania pokazu sali lekcyjnej, wyposażonej w ławki lekcyjne oraz krzesła.

7) Nauczyciel, który odpowiada za grupę w placówce jest zobowiązany do przebywania cały czas z grupą podczas zajęć.

8) W dniu realizacji pokazu osoba odpowiedzialna ze strony placówki jest zobowiązana do podpisania i przekazania prowadzącym oświadczenia o przeprowadzeniu na terenie placówki pokazu w ramach projektu, które przekaże prowadzący pokazy.

9) Prosimy postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

  1. Kliknij na słowo „zarejestruj się”, które znajduje się pod tą instrukcją. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
  2. Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
  3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli Ci się informacja potwierdzająca rejestrację.
  4. Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem rejestracji.
  5. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy: warsztaty.klatrat@gmail.com

Zarejestruj się

Kalendarz wydarzeń

Zobacz aktualny kalendarz projektów i wydarzeń organizowanych przez KLATRAT.

Zobacz kalendarz wydarzeń

Newsletter

Nasi partnerzy