Projekt edukacyjny dla młodzieży z Ukrainy/Освітній проєкт для молоді з України

Serdecznie zapraszamy młodzież z Ukrainy, uczącą się w polskich szkołach od 7 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum, do udziału w bezpłatnym cyklu 5 weekendowych zajęć, realizowanym w terminie między 5 listopada a 10 grudnia na Politechnice Warszawskiej (Gmach Chemii przy ul. Noakowskiego 3).

W ramach projektu realizowane będą zajęcia wyrównawcze z zakresu biologii, chemii, fizyki, informatyki i matematyki. Zajęcia obejmować będą materiał z zakresu podstawy programowej na danym poziomie szkolnym. Będą one realizowane w niewielkich grupach (ok. 10-15 osób), co pozwoli w łatwiejszy sposób opanować materiał szkolny młodzieży, która potrzebuje wsparcia językowego. Zajęcia będą prowadzone przez dwie osoby - nauczyciela danego przedmiotu oraz tłumacza/nauczyciela języka posługującego się językiem ukraińskim.

Zajęcia odbywać się będą w dniach:

 • 5 listopada 2022 r.;
 • 19 listopada 2022 r.;
 • 26 listopada 2022 r.;
 • 3 grudnia 2022 r.;
 • 10 grudnia 2022 r.

Zajęcia odbywać się będą według następującego grafiku (po 3 godziny każdego dnia):

7,8 klasa szkoły podstawowej
9.00-12.00: Biologia, Chemia laboratoryjna, Matematyka
13.00-16.00: Fizyka, Matematyka

Licealiści
9.00-12.00: Matematyka
13.00-16.00: Chemia

Adresatami projektu jest 200 uczniów z 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz liceum, którzy przyjechali z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkających obecnie w Warszawie i/lub uczących się w warszawskich szkołach lub korzystających z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy.

Żeby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wybrać jeden lub większą liczbę przedmiotów, w których chce się wziąć udział.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada br. Do 4 listopada zgłoszeni uczniowie otrzymają drogą mailową informację o zakwalifikowaniu do projektu oraz szczegóły dotyczące przedmiotu i grupy, do której zostali przyporządkowani.

UWAGA! Tworzenie grup będzie zależne od liczby chętnych do udziału w danych zajęciach.

Kontakt: ua.klatrat@gmail.com

"Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy. Realizacja działań jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF".

-----

Щиро запрошуємо молодь з України, яка навчається в польських школах від 7-го класу початкової школи до останнього класу ліцею, взяти участь у безплатному циклі з 5 занять, які проводитимуться у вихідні дні з 5 листопада по 10 грудня у Варшавській Політехніці (Хімічний корпус на вул. Noakowskiego 3).

В рамках проєкту будуть проведені додаткові заняття з біології, хімії, фізики, інформатики та математики. Заняття включатимуть матеріал з основної навчальної програми відповідно до рівня класу в якому навчається учень. Вони проводитимуться в малих групах (близько 10-15 осіб), що полегшить засвоєння шкільного матеріалу учням, які потребують допомоги зі зрозумінням предметів польською мовою. Вести заняття будуть дві особи – вчитель який викладає предмет та перекладач/вчитель який володіє українською мовою.

Заняття проводяться по днях:

 • 5 листопада 2022 року;
 • 19 листопада 2022 року;
 • 26 листопада 2022 року;
 • 3 грудня 2022 року;
 • 10 грудня 2022 року.

заняття будуть відбуватись за таким графіком (3 години на день):

7,8 клас початкової школи

9.00-12.00: Біологія, Заняття з хімії в лабораторії, Математика

13:00 - 16:00: Фізика, Математика

Ліцеалісти

9.00-12.00: Математика

13:00 - 16:00: Хімія

Проєкт адресований 200 учням 7-х і 8-х класів початкової школи та ліцею, які приїхали з України до Варшави після 24 лютого 2022 року та проживають у Варшаві, та/або навчаються у варшавських школах або користуються пунктами для дистанційного навчання в місті Варшава.

Щоб взяти участь у заняттях необхідно заповнити анкету та вибрати один або кілька предметів які ви бажаєте вивчати.

Заявки приймаються до 4 листопада цього року. До 4 листопада зареєстровані учні отримають на електронну пошту повідомлення про зарахування до проєкту та деталі про предмети та групи, до яких вони були зараховані.

УВАГА! Створення груп залежатиме від кількості охочих взяти участь у даних заняттях.

контакт: ua.klatrat@gmail.com

«Проєкт фінансується з фонду столиці Варшави. Реалізація заходів можлива завдяки фінансовій підтримці Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ».

                   

 • Gdzie/ДЕ

  Politechnika Warszawska (Gmach Chemii przy ul. Noakowskiego 3) - dokładna lokalizacja zostanie podana w mailu kwalifikacyjnym wraz z informacją o przyporządkowaniu do konkretnego tematu zajęć/Варшавська Політехніка (Хімічний корпус на вул. Noakowskiego 3) - точне місце проведення буде вказане в електронному листі разом з інформацією про конкретні теми занять.

 • Kiedy/КОЛИ

  5 listopada – 10 grudnia 2022 r./ 5 листопада – 10 грудня 2022 року

 • Dla kogo/ДЛЯ КОГО

  Uczniowie 7 i 8 klasa szkoły podstawowej oraz licealiści, którzy przyjechali z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkający obecnie w Warszawie i/lub uczący się w warszawskich szkołach lub korzystający z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy/Учні 7-х і 8-х класів початкової школи та учні ліцею, які приїхали з України до Варшави після 24 лютого 2022 року, проживають у Варшаві, та/або навчаються у варшавських школах або користуються пунктами для дистанційного навчання в місті Варшава.

 • Zapisy/РЕЄСТРАЦІЯ

  Zarejestruj się tutaj. Zapisy trwają do 4 listopada 2022 r./Зареєструйся тут. Реєстрація відкрита до 4 листопада 2022 року.

Udostępnij