Szkoła Młodego Chemika 2021/2022 semestr letni

Uwaga! wprowadziliśmy zmiany terminów oraz rozszerzyliśmy grupę osób, które mogą wziąć udział w warsztatach o uczniów z 1. klas szkoły średniej.

Szkoła Młodego Chemika to kolejna edycja projektu edukacyjnego realizowanego od 2008 r. przez Stowarzyszenie KLATRAT. Projekt skierowany jest do uczniów z warszawskich szkół: 8 klas szkół podstawowych i 1. klas szkół średnich. W ramach projektu w semestrze letnim 2021/2022 20 uczniów weźmie udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu zaplanowano 5 sobót po 5 godzin lekcyjnych zajęć (łącznie 25 godzin lekcyjnych zajęć). Zajęcia są poświęcone różnym metodom badawczym, a każde z nich to 1 godzina lekcyjna wykładu i 4 godziny lekcyjne pracy w laboratorium chemicznym.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratorium chemicznym w gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3. Szczegółowe informacje dotyczące wejścia do budynku zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom projektu w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia.

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w godz.10:00 - 14:00 w dniach:

 • 19 marca 2022 r. - zajęcia nr 1,
 • 2 kwietnia 2022 r. - zajęcia nr 2,
 • 9 kwietnia 2022 r. - zajęcia nr 3,
 • 23 kwietnia 2022 r. - zajęcia nr 4,
 • 7 maja 2022 r. - zajęcia nr 5 (lub 14 maja - do uzgodnienia z uczestnikami zajęć).

Zapisy przyjmujemy za pomocą internetowych formularzy rejestracyjnych do 11 marca 2022 r.

O zakwalifikowaniu do zajęć będzie decydował wynik testu kwalifikacyjnego z chemii, który przeprowadzony zostanie w trybie online 12 marca 2022 r. o godz. 12.00.

Informację o wynikach testu i zakwalifikowaniu do projektu podamy do 14 marca 2022 roku.

Udział uczniów z warszawskich szkół dofinansowany jest ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, a opłata za cały cykl pięciu dni warsztatowych wynosi 100 zł. Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, po ogłoszeniu wyników testu. Opłatę za zajęcia należy wpłacić przelewem do 16 marca 2022 roku.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązane są do przyniesienia na pierwsze zajęcia podpisanej zgody jednego z rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej;
 • uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • Kiedy

  Od 19 marca do 7 lub 14 maja 2022 roku

 • Dla kogo

  Uczniowie warszawskich szkół:  8. klas szkół podstawowych i 1. klas szkół średnich

 • Zapisy

  Zapisy zostały zakończone

 

Program zajęć:
(finalny program może ulec nieznacznym zmianom i przesunięciom)

Dzień pierwszy – 19 marca 2022 r. godz. 10.00 – 14.00
Wykład pt. Różnice pomiędzy zjawiskami fizycznymi a przemianami chemicznymi i metody rozdzielania substancji.

 1. Praca w laboratorium.
 2. Szkolenie BHP.
 3. Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna.
 4. Metody rozdzielania substancji.
 5. Powietrze – skład i własności.

Dzień drugi – 2 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – 14.00
Wykład pt. Roztwory wodne zasad i kwasów.

 1. Praca w laboratorium.
 2. Hodowla kryształu.
 3. Roztwory wodne.
 4. Badanie własności kwasów.
 5. Otrzymywanie i własności wodorotlenków.
 6. Reakcje kwasowo-zasadowe.

Dzień trzeci – 9 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – 14.00
Wykład pt. Otrzymywanie i własności soli.

 1. Praca w laboratorium.
 2. Sole – metody otrzymywania i analiza jakościowa.
 3. Próby płomieniowe.
 4. Reakcje redox.

Dzień czwarty – 23 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 – 14.00
Wykład pt. Chemia organiczna – chemia w kuchni.

 1. Praca w laboratorium.
 2. Wykrywanie etanolu.
 3. Próba Tollensa.
 4. Rozpuszczanie tłuszczów.
 5. Własności i wykrywanie białka.
 6. Badanie składu cukrów.
 7. Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych.

Dzień piąty – 7 lub 14 maja 2022 r. godz. 10.00 – 14.00 (termin zajęć do uzgodnienia z uczestnikami)
Wykład pt. Chemia kosmetyczna.

 1. Praca w laboratorium.
 2. Produkcja kremu do twarzy.
 3. Produkcja mydła.
 4. Produkcja maści.
 5. Otrzymywanie wody kwiatowej.

Udostępnij