Szkoła Młodego Chemika 2022/2023

Szkoła Młodego Chemika to kolejna edycja projektu edukacyjnego realizowanego od 2008 r. przez Stowarzyszenie KLATRAT. Projekt skierowany jest do uczniów z warszawskich szkół średnich, którzy wezmą udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu zaplanowano 4 dni weekendowe zajęć (soboty) po 5 godzin lekcyjnych (łącznie 20 godzin lekcyjnych zajęć). Każde zajęcia będą się składały z 1 godziny lekcyjnej wykładu i 4 godzin lekcyjnych pracy w laboratorium chemicznym.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratorium chemicznym w gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3. Szczegółowe informacje dotyczące wejścia do budynku zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom projektu w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00 - 13:00 w dniach:

 • 5 listopada 2022 r.,
 • 19 listopada 2022 r.,
 • 26 listopada 2022 r.,
 • 3 grudnia 2022 r.

Zapisy trwają do 21 października 2022 r.

Z uwagi na to, że zwykle jest duże zainteresowanie projektem, 22 października 2022 r. (sobota) o godz. 10.00 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3 w Audytorium Zawadzkiego zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach.

Udział uczniów z warszawskich szkół dofinansowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy, a opłata za cały cykl czterech dni warsztatowych wynosi 100 zł. Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, po ogłoszeniu wyników testu. Opłatę za zajęcia należy wpłacić przelewem.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązane są do przyniesienia na pierwsze zajęcia podpisanej zgody jednego z rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej;
 • uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • Kiedy

  Od 5 listopada do 3 grudnia 2022 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie warszawskich szkół średnich

 • Zapisy

  Regulamin zapisów i formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

 

Udostępnij