Open Lab 2022/2023

OPEN LAB to projekt edukacyjny obejmujący zajęcia warsztatowe z chemii dla młodzieży ze szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023. W ramach projektu odbeda się zajęcia dla 30 grup szkolnych (około 30 uczniów w każdej grupie) ze szkół średnich (3-4 klasa) z klas biologiczno-chemicznych. 

OPEN Lab to cykl czterech zajęć laboratoryjnych z chemii skorelowanych z podstawą nauczania chemii dla klas biologiczno-chemicznych w szkole średniej. Każdy warsztat będzie trwał 5 godzin lekcyjnych, z czego jedna godzina lekcyjna stanowić będzie lekcję wprowadzającą (teoretyczne podstawy danego tematu), natomiast w czasie pozostałych 4 godzin lekcyjnych młodzież będzie samodzielnie wykonywać w laboratorium szereg doświadczeń chemicznych według opracowanego przez nas skryptu.

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3.

Klasę do udziału w warsztatach może zgłosić jedynie nauczyciel chemii, który przyprowadzi grupę i będzie brał aktywny udział w zajęciach realizowanych w laboratorium. Zajęcia będą realizowane w tygodniu szkolnym.

Planujemy realizację następujących tematów zajęć:

Zajęcia nr 1: Chemia nieorganiczna cz.1 (pomiar pH, kinetyka reakcji chemicznych)
1. Określanie odczynu roztworów
2. Pomiar pH
3. Hydroliza
4. Kinetyka reakcji chemicznych


Zajęcia nr 2: Chemia nieorganiczna cz.2 (stała i stopień dysocjacji, roztwory buforowe)
1. Wyznaczanie pH
2. Stała i stopień dysocjacji roztworów
3. Roztwory buforowe
4. Strącanie osadów


Zajęcia nr 3: Chemia analityczna (miareczkowanie) i reakcje utleniania-redukcji
1. Miareczkowanie
2. Reakcje utleniania-redukcji
3. Kwasy utleniające


Zajęcia nr 4: Chemia organiczna (reakcje charakterystyczne związków organicznych)
1. Reakcje charakterystyczne związków organicznych
2. Ogniwa galwaniczne
3. Chemia kosmetyczna

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników, doktorantów oraz absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. 

Zapisy prowadzimy do wyczerpania limitu 30 grup zajęciowych. Decyduje kolejność zgłoszeń! UWAGA! Zapisy zostały zakończone.

Harmongram zajęć.

Udział w projekcie jest bezpłatny. OPEN LAB to zadanie realizowane w ramach projektu "MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/ 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mogli uzupełnić i wzbogacić wiedzę z chemii;
 • udział w zajęciach daje uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję wykonywania praktycznych ćwiczeń w specjalistycznym laboratorium chemicznym Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, Warszawa

 • Kiedy

  Rok szkolny 2022/2023

 • Dla kogo

  Uczniowie 3-4 klasy szkoły średniej o profilu biologiczno-chemicznym

 • Zapisy

  Zapisy zostały zakończone

 

Udostępnij