O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej "Klatrat" powstało w 2006 r. z inicjatywy aktywnych studentów i absolwentów wydziału. Ich celem było stworzenie organizacji, która podjęłaby się trudnej roli integracji środowiska studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Chemicznego PW oraz propagowania wiedzy z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych. Ważną cześć działalności Stowarzyszenia stanowi realizacja projektów edukacyjnych na rzecz rozwoju młodzieży, z zakresu chemii, nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Ponadto Stowarzyszenie organizuje seminaria, szkolenia, kursy i konferencje naukowe.

Więcej