Chemiczne staże badawcze - edycja 2020/2021

Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży to projekt skierowany do uczniów szkół średnich, szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii. Projekt ma na celu wyłonienie 40 najzdolniejszych uczniów w zakresie chemii, którzy dostaną szansę na samodzielną realizację prac naukowo-badawczych (po 20 uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021). Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie indywidualnych opiekunów naukowych - pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • Ten projekt to szansa na rozwój naukowy uczniów szczególnie uzdolnionych w obszarze chemii i umożliwienie im rozpoczęcia kariery naukowej już na etapie liceum.
 • Uczestnicy projektu zdobędą nowe kompetencje i umiejętności w zakresie:
  • wyznaczania celów naukowych,
  • definiowania problemów badawczych,
  • stawiania hipotez badawczych,
  • planowania i realizacji badań naukowych,
  • formułowania wniosków na podstawie wyników przeprowadzonych badań,
  • opracowywania wyników badań w formie posteru i prezentacji naukowej,
  • prezentowania wyników realizowanych projektów.

 

W czasie odbywania stażu każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z laboratorium chemicznego i aparatury badawczej oraz niezbędnych do badań odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych. W czasie realizacji projektu naukowego uczestników projektu będą prowadzić i wspierać indywidualni opiekunowie naukowi - pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 12 października 2020 r. do końca dnia.

Ze wszystkich osób, które zgłoszą się do udziału w projekcie, wybierzemy 20 stażystów. Informacja o wyborze stażystów zostanie przekazana do 16 października 2020 r.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie wezmą udział w spotkaniu inauguracyjnym Chemicznych Staży Badawczych w dniu 22 października o godz. 16.00. Podczas spotkania opiekunowie zaprezentują krótko tematy badawcze do wyboru, a stażyści dokonają wyboru tematów i opiekunów swoich indywidualnych projektów badawczych. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Chemiczne Staże Badawcze to zadanie realizowane w ramach projektu "MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Osoby zakwalifikowane przez komisję konkursową do udziału w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia i dostarczenia niezbędnej dokumentacji projektowej (formularze UE i oświadczenia).

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/ 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Noakowskiego 3

 • Kiedy

  Od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie szkół średnich z całej Polski, szczególnie uzdolniona młodzież w zakresie chemii. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą przyjmowani laureaci olimpiady chemicznej. Uwaga! Osoby które brały udział w poprzedniej edycji Chemicznych Staży Badawczych (2019/2020) nie mogą brać ponownie udziału w tym projekcie.

 • Zapisy

  Zapisy trwają do 12 października 2020 r. do końca dnia. Regulamin zapisów oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj
   

 

Udostępnij