Szkoła Młodego Chemika on-line

UWAGA! Uruchamiamy dodatkową rekrutację dla uczniów ze szkół podstawowych 7 i 8 klasy. Zapisy przyjmujemy do 1 marca 2021 r. do godz. 20.00

Szkoła Młodego Chemika to kolejna edycja projektu edukacyjnego realizowanego od dwunastu lat przez Stowarzyszenie KLATRAT. Z uwagi na przedłużającą się pandemię COVID-19 oraz związanymi z nią ograniczeniami w działaniu szkół i uczelni wyższych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zajęć w trybie on-line. 

Projekt jest adresowany do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich, czyli tych, którzy posiadają już wiedzę w zakresie chemii. W obecnej edycji projektu, zaplanowane zostały zajęcia łącznie dla 80 uczniów.

UWAGA: Osoby, które brały udział we wcześniejszych edycjach zajęć Szkoły Młodego Chemika nie mogą brać w nich udziału ponownie.

Zajęcia będą wyglądać inaczej niż w poprzednich edycjach projektu. Z uwagi na brak możliwości prowadzenia zajęć z młodzieżą w laboratoriach na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, zakwalifikowani do projektu uczniowie będą wykonywać eksperymenty chemiczne samodzielnie we własnym domu w obecności i przy wsparciu opiekunów dostępnych online (pracownicy naukowi, doktoranci oraz absolwenci Wydziału Chemicznego PW), z wykorzystaniem otrzymanych od nas materiałów warsztatowych (bezpłatnych i bezzwrotnych) oraz za pośrednictwem platformy online dedykowanej do grupowych zajęć dydaktycznych. 

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników zajęć, nasz dotychczasowy program zajęć został zmodyfikowany tak, aby uczeń wykonujący eksperymenty samodzielnie w domu mógł to zrobić w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia.

Program zajęć obejmuje udział w cyklu 5 zajęć online trwających każdorazowo po 3 godziny (łącznie 15 godzin), realizowanych w małych 8-osobowych grupach za pośrednictwem platformy do zajęć grupowych online, w obecności opiekuna naukowego z Wydziału Chemicznego PW. Ponadto uczestnicy zajęć uzyskają dostęp online do przygotowanych przez nas materiałów dydaktycznych (filmy video, skrypty itp.), z pomocą których będą mogli lepiej przygotować się do zajęć. O szczegółach technicznych związanych z udziałem w zajęciach będziemy informować drogą mailową wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach.

Aby wziąć udział w zajęciach uczestnicy zobowiązani są do:
- posiadania sprzętu komputerowego (laptop) z opcją rejestracji obrazu video oraz dźwięku i dostępem do Internetu,
- odebrania z Wydziału Chemicznego PW (ul. Noakowskiego 3 w Warszawie) w wyznaczonym terminie zestawu materiałów warsztatowych, niezbędnych do realizacji zajęć,
- wypełnienia, podpisania oraz dostarczenia na PW formularzy rekrutacyjnych projektu.

Zapisy przyjmujemy za pomocą internetowych formularzy rejestracyjnych do:
- 5 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 kandydaci ze szkoły podstawowej ;
- 12 stycznia 2021 r. do końca dnia kandydaci ze szkoły średniej .
- UWAGA NOWE:  1 marca 2021 do godz. 20.00 kandydaci ze szkoły podstawowej 

O zakwalifikowaniu do zajęć będzie decydował wynik testu kwalifikacyjnego z chemii, który przeprowadzony zostanie w trybie online w następujących terminach:
- kandydaci ze szkół podstawowych - 5 stycznia 2021 r. o godz. 15.00,
- kandydaci ze szkół średnich - 14 stycznia 2021 r. o godz. 15.00. 
-
UWAGA NOWE: kandydaci ze szkół podstawowych, grupy dodatkowe - 2 marca 2021 r. o godz. 15.00. 

Kandydaci, którzy z jakiegokolwiek powodu nie przystąpią do testu, nie będą mogli wziąć udziału w projekcie. 

Szczegółowe informacje dotyczące testu kwalifikacyjnego oraz kolejnych kroków związanych z realizacją projektu wysyłane będą tylko osobom zarejestrowanym w systemie do zapisów za pomocą wiadomości email.

Zajęcia realizowane będą w następujących terminach:

Uczniowie szkół podstawowych (7 i 8 klasa) - zajęcia odbywać się będą w dniach 11 - 15 stycznia 2021:

 • Grupa 1 – w godz. 9:00 - 12:00,
 • Grupa 2 – w godz. 13:00 - 16:00,
 • Grupa 3  – w godz. 17:00 - 20:00.

Uczniowie ze szkół średnich: 

 • Grupa 4: poniedziałki 25 stycznia, 1, 8, 15, 22 lutego 2021, w godz. 16:00 - 19:00,
 • Grupa 5: wtorki 26 stycznia, 2, 9, 16, 23 lutego 2021, w godz. 16:00 - 19:00, 
 • Grupa 6: środy 27 stycznia, 3, 10, 17, 24 lutego 2021, w godz. 16:00 - 19:00, 
 • Grupa 7: czwartki 28 stycznia, 4, 11, 18, 25 lutego 2021, w godz. 15:00 - 18:00, 
 • Grupa 8: piątki 29 stycznia, 5, 12, 19, 26 lutego 2021, w godz. 15:00 - 18:00.
 • Grupa 9: soboty 30 stycznia, 6, 13, 20, 27 lutego 2021, w godz. 10:00 - 13:00,  
 • Grupa 10: soboty 30 stycznia, 6, 13, 20, 27 lutego 2021, w godz. 14:00 - 17:00.
   

UWAGA NOWE: Uczniowie szkół podstawowych (7 i 8 klasa), grupy dodatkowe - zajęcia odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

 • Grupa 11 – wtorki 9, 16, 23, 30 marca, 6 kwietnia 2021, w godz. 14:00 - 17:00,
 • Grupa 12 – środy 10, 17, 24, 31 marca, 7 kwietnia 2021, w godz. 14:00 - 17:00,
 • Grupa 13 – czwartki 11, 18, 25 marca, 1, 8 kwietnia 2021, w godz. 15:00 - 18:00.

Uczestnicy zakwalifikowani w ramach testu będą mieli możliwość wyboru terminu zajęć zgodnie z własnymi preferencjami. 

W przypadku zarejestrowania liczby kandydatów znacząco przewyższającej zaplanowaną przez nas liczbę miejsc na zajęciach rozważymy uruchomienie dodatkowych grup warsztatowych, o czym będziemy informować osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach.

Udział w projekcie 80 uczniów z całej Polski jest bezpłatny. Szkoła Młodego Chemika to zadanie realizowane w ramach projektu "MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/ 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adresem: matfizchem.klatrat@gmail.com

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
 • uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do wykonywania eksperymentów chemicznych samodzielnie we własnym domu w obecności i przy wsparciu opiekunów dostępnych on-line, z wykorzystaniem otrzymanych materiałów warsztatowych (bezpłatnych i bezzwrotnych);
 • uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.
 • Gdzie

  On-line

 • Kiedy

  Od 5 stycznia do 8 kwietnia 2021 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich.

 • Zapisy

  Zapisy przyjmujemy za pomocą internetowych formularzy rejestracyjnych do:
  - UWAGA NOWE: 1 marca 2021 r. do godz. 20.00 kandydaci ze szkoły podstawowej
  - 12 stycznia 2021 r. do końca dnia kandydaci ze szkoły średniej tutaj.

Udostępnij