Szkoła Młodego Chemika 2021/2022

Szkoła Młodego Chemika to kolejna edycja projektu edukacyjnego realizowanego od 2008 r. przez Stowarzyszenie KLATRAT. Projekt skierowany jest do uczniów z warszawskich szkół średnich. W ramach projektu w semestrze zimowym 2021/2022 40 uczniów weźmie udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu zaplanowano 5 dni weekendowych (soboty) po 5 godzin lekcyjnych zajęć (łącznie 25 godzin lekcyjnych zajęć). Zajęcia są poświęcone różnym metodom badawczym, a każde z nich to 1 godzina lekcyjna wykładu i 4 godziny lekcyjne pracy w laboratorium chemicznym.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratorium chemicznym w gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3. Szczegółowe informacje dotyczące wejścia do budynku zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom projektu w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia.

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w godz.10:00 - 14:00 w dniach:

 • 06 listopada 2021 r.,
 • 13 listopada 2021 r.,
 • 20 listopada 2021 r.,
 • 27 listopada 2021 r.,
 • 4 grudnia 2021 r.

Zapisy trwają do 22 października 2021 r.

Z uwagi na to, że zwykle jest duże zainteresowanie projektem 23 października 2021 r. (sobota) o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony w trybie online test kwalifikacyjny, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach.

Informację o wynikach testu i zakwalifikowaniu do projektu podamy 25 października 2021 roku.

Udział uczniów z warszawskich szkół dofinansowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy, a opłata za cały cykl pięciu dni warsztatowych wynosi 100 zł. Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, po ogłoszeniu wyników testu. Opłatę za zajęcia należy wpłacić przelewem do 3 listopada 2021 roku.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązane są do przyniesienia na pierwsze zajęcia podpisanej zgody jednego z rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział w projekcie.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej;
 • uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • Kiedy

  Od 6 listopada do 4 grudnia 2021 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie warszawskich szkół średnich

 • Zapisy

  Regulamin zapisów i formularz rejestracyjny znajduje się tutaj

 

Program zajęć:

Dzień pierwszy – 6 listopada 2021 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Roztwory wodne i mieszaniny.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.
 4. Porównywanie roztworów nasyconych i nienasyconych.
 5. Mieszaniny niejednorodne.
 6. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 7. Strącanie osadów związków trudno rozpuszczalnych.

Dzień drugi – 13 listopada 2021 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Kwasy, zasady i sole.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Badanie własności amfoterycznych (Al, Al(OH)3, Cu(OH)2).
 4. Hydroliza soli – wyznaczanie odczynów za pomocą wskaźników.
 5. Wpływ stężenia na stopień dysocjacji (roztwory CH3COOH o różnym stężeniu).
 6. Reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów.

Dzień trzeci – 20 listopada 2021 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Sposoby oznaczania stężeń roztworów.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Miareczkowanie potencjometryczne.
 4. Miareczkowanie konduktometryczne.
 5. Elektrolity mocne w reakcjach zobojętnienia (HCl i NaOH).
 6. Bufory - otrzymywanie i własności.

Dzień czwarty – 27 listopada 2021 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Reakcje utleniania i redukcji.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Wypieranie wodoru z kwasu za pomocą metali.
 4. Wypieranie wodoru z wody za pomocą magnezu.
 5. Roztwarzanie miedzi w kwasie utleniającym.
 6. Wpływ odczynu środowiska na przebieg reakcji redox.
 7. Ogniwa galwaniczne. Ogniwa stężeniowe.
 8. Elektroliza roztworów wodnych.

Dzień piąty – 4 grudnia 2021 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Chemia organiczna - chemia w kuchni.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Własności cukrów: reakcje z wodorotlenkiem miedzi na zimno i gorąco.
 4. Alkohole mono- i wielowodorotlenowe – porównanie własności.
 5. Hydroliza mocznika – środowisko kwaśne i zasadowe.
 6. Próba Tollensa – utlenianie aldehydów.
 7. Hydroliza estrów - środowisko kwaśne i zasadowe.
 8. Badanie własności białek.
 9. Wykrywanie skrobi – reakcja z jodem.

 

Udostępnij