Open Lab 2021/2022

OPEN LAB to projekt edukacyjny obejmujący zajęcia warsztatowe z chemii dla młodzieży ze szkół średnich w roku szkolnym 2021/2022.

W semestrze zimowym 2021/2022 planujemy realizację zajęć dla 18 grup szkolnych (około 30 uczniów w każdej grupie) zaadresowanych do uczniów ze szkół średnich (od 2 klasy) z klas biologiczno-chemicznych realizujących program z rozszerzoną chemią. Zajęcia będziemy realizować z uwzględnieniem wszelkich obostrzeń związanych z pandemią i z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. 

OPEN Lab to cykl czterech zajęć laboratoryjnych z chemii skorelowanych z podstawą nauczania chemii dla klas biologiczno-chemicznych w szkole średniej. Każdy warsztat będzie trwał 5 godzin lekcyjnych, z czego jedna godzina lekcyjna stanowić będzie lekcję wprowadzającą (teoretyczne podstawy danego tematu), natomiast w czasie pozostałych 4 godzin lekcyjnych młodzież będzie samodzielnie wykonywać w laboratorium szereg doświadczeń chemicznych według opracowanego przez nas skryptu.

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3.

Klasę do udziału w warsztatach może zgłosić jedynie nauczyciel chemii, który przyprowadzi grupę i będzie brał aktywny udział w zajęciach realizowanych w laboratorium. Zajęcia będą realizowane w tygodniu szkolnym.

Planujemy realizację następujących tematów zajęć:

 1. Określanie odczynu roztworów, hydroliza i strącanie osadów
 2. Wyznaczanie pH, stała i stopień dysocjacji roztworów, bufory.
 3. Miareczkowanie potencjometryczne i konduktometryczne.
 4. Reakcje redoks i ich zastosowanie w ogniwach galwanicznych. Analiza jakościowa związków nieorganicznych.

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników, doktorantów oraz absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. PW, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Chemicznego PW z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Zapisy prowadzimy do wyczerpania limitu 18 grup zajęciowych. Decyduje kolejność zgłoszeń! Z każdej szkoły możecie Państwo zgłosić więcej niż 1 klasę.

Do udziału w projekcie zapraszamy również szkoły spoza Warszawy i okolic, w ramach realizowanego projektu finansujemy transport autokarowy młodzieży do Warszawy na zajęcia. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. OPEN LAB to zadanie realizowane w ramach projektu "MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/ 

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mogli uzupełnić i wzbogacić wiedzę z chemii;
 • udział w zajęciach daje uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję wykonywania praktycznych ćwiczeń w specjalistycznym laboratorium chemicznym Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, Warszawa

 • Kiedy

  Rok szkolny 2021/2022

 • Dla kogo

  Uczniowie od drugiej klasy szkoły średniej z klas realizujących program z rozszerzoną chemią (o profilu biologiczno-chemicznym)

 • Zapisy

  Zapisy zostały zakończone

 

 

  

Udostępnij