Szkoła Młodego Chemika 2023

Szkoła Młodego Chemika to kolejna edycja projektu edukacyjnego realizowanego od 2008 r. przez Stowarzyszenie KLATRAT. Projekt skierowany jest do 30 uczniów 2, 3 i 4 klasy szkoły średniej, którzy wezmą udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu zaplanowano 3 dni weekendowe zajęć (soboty) po 5 godzin lekcyjnych (łącznie 15 godzin lekcyjnych zajęć). Każde zajęcia będą się składały z 1 godziny lekcyjnej wykładu i 4 godzin lekcyjnych pracy w laboratorium chemicznym.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratorium chemicznym w gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3. Szczegółowe informacje dotyczące wejścia do budynku zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom projektu w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00 - 13:00 w dniach:

 • 25 listopada 2023 r.,
 • 2 grudnia 2023 r.,
 • 9 grudnia 2023 r.

Zapisy trwają do 17 listopada 2023 r.

Z uwagi na to, że zwykle jest duże zainteresowanie projektem, 18 listopada 2023 r. (sobota) o godz. 12.00 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3 w Audytorium Zawadzkiego zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach.

Opłata za cały cykl trzech dni warsztatowych wynosi 100 zł. Zostanie ona pobrana w gotówce od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, po ogłoszeniu wyników testu. Osoby biorące udział w teście powinny pozostać w budynku Wydziału Chemicznego PW do czasu ogłoszenia wyników.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązane są do przyniesienia na pierwsze zajęcia podpisanej zgody jednego z rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział w projekcie.

Program ramowy zajęć:

Zakres materiału na zajęcia nr 1 (25.11.2023):

1. Stężenie procentowe i molowe
2. Określanie odczynu roztworów i pomiar pH
3. Stała i stopień dysocjacji
4. Hydroliza
5. Własności amfoteryczne


Zakres materiału na zajęcia nr 2 (02.12.2023):
1. Roztwory buforowe
2. Strącanie osadów
3. Reakcje utleniania-redukcji
4. Ogniwa galwaniczne
 

Zakres materiału na zajęcia nr 3 (09.12.2023):
1. Miareczkowanie potencjometryczne
2. Miareczkowanie konduktometryczne
3. Chemia kosmetyczna

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej;
 • uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • Kiedy

  Od 25 listopada do 9 grudnia 2023 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie 2, 3 i 4 klasy szkoły średniej

 • Zapisy

  Regulamin zapisów i formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Udostępnij