Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży - 2017

Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży to projekt skierowany do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii. Projekt ma na celu wyłonienie 15 najzdolniejszych uczniów w zakresie chemii, którzy dostaną szansę na samodzielną realizację prac naukowo-badawczych. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie indywidualnych opiekunów naukowych - pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • Ten projekt to szansa na rozwój naukowy uczniów szczególnie uzdolnionych w obszarze chemii i umożliwienie im rozpoczęcia kariery naukowej już na etapie liceum.
 • Uczestnicy projektu zdobędą nowe kompetencje i umiejętności w zakresie:
  • wyznaczania celów naukowych,
  • definiowania problemów badawczych,
  • stawiania hipotez badawczych,
  • planowania i realizacji badań naukowych,
  • formułowania wniosków na podstawie wyników przeprowadzonych badań,
  • opracowywania wyników badań w formie posteru i prezentacji naukowej,
  • prezentowania wyników realizowanych projektów.

W czasie odbywania stażu każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z laboratorium chemicznego i aparatury badawczej oraz niezbędnych do badań odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych. W czasie realizacji projektu naukowego uczestników projektu będą prowadzić i wspierać indywidualni opiekunowie naukowi - pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Na zakończenie projektu uczestnicy wezmą udział w młodzieżowej konferencji naukowej, podczas której wszyscy młodzi naukowcy przedstawią wyniki swoich badań w sesji posterowej, a wybrane badania zostaną zaprezentowane przez autorów w formie wystąpień. Za najlepszą prezentację ustną oraz najlepszy poster zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Konferencja będzie wydarzeniem ogólnodostępnym, więc młodzież będzie miała możliwość zaproszenia na nią rodziny oraz przyjaciół.

Koordynatorem merytorycznym wszystkich działań w ramach projektu będzie prof. dr hab. inż. Michał Fedoryński – od wielu lat zaangażowany w działania popularyzatorskie angażujące młodzież szkolną m.in. Festiwal Nauki, Piknik Naukowy Polskiego Radia i CNK, Adamed SmartUp Academy, itp.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 13 października 2017 r.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie zaprosimy na rekrutację, w wyniku której wybierzemy 15 stażystów.

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Noakowskiego 3

 • Kiedy

  Od 27 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnej, szczególnie uzdolniona młodzież w zakresie chemii. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą przyjmowani laureaci olimpiady chemicznej.

 • Zapisy

  Rejestracja jest zakończona.

 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta St. Warszawy. 

Udostępnij