EkoMiasto 2016/2017

EkoMiasto to druga edycja projektu z zakresu edukacji ekologicznej skierowanego do uczniów warszawskich szkół podstawowych (klas 4-6) i gimnazjalnych. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tak ważnymi w obecnych czasach tematami dla mieszkańców dużych miast jak: zrównoważony transport i energetyka, przyjazna architektura i urbanistyka oraz gospodarowanie i segregacja odpadów.

W ramach projektu, w 2016/2017 r. odbędzie się 50 trzygodzinnych warsztatów. W 2016 r. zrealizowane zostaną 23 warsztaty, a w 2017 r. (od stycznia do czerwca) 27 warsztatów.

Podczas każdego warsztatu prowadzący wprowadzi uczestników w tematykę zajęć, a następnie uczniowie rozpoczną tworzenia wizji i makiet miast przyszłości.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami dotyczącymi przyszłości miast (transport, energia, woda, zanieczyszczenia) oraz sposobami ich uniknięcia, a także szansami na tworzenie bardziej zrównoważonych, ekologicznych i przyjaznych miast. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć bardziej zrównoważone miasta, które są przyjazne dla człowieka i przyrody. Następnie, z pomocą prowadzących zbudują makiety nowoczesnych miast, wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu ekologii oraz zapoznają się z tak ważnymi w obecnych czasach tematami dla mieszkańców dużych miast jak: zrównoważony transport i energetyka, przyjazna architektura i urbanistyka oraz gospodarowanie i segregacja odpadów;
 • uczestnicy będą mieli szansę rozwinąć swoją kreatywność, w czasie przyjemnej zabawy w projektantów i architektów.
 • Gdzie

  Warszawskie szkoły podstawowe i gimnazjalne.

 • Kiedy

  Kwiecień 2016 r. - czerwiec 2017 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 • Zapisy

  Regulamin zapisów i opłat oraz formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj.

Program warsztatów

W celu wprowadzenia uczniów w tematykę warsztatów przeprowadzony zostanie krótki wstęp teoretyczny, po którym rozpoczną się ćwiczenia praktyczne.

1. Zapoznanie z najnowszymi trendami i wizjami miast przyszłości

Szanse i zagrożenia

Uczestnicy dowiedzą się jakie rozrastające się miasta niosą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Porozmawiają, jak można korzystać ze środowiska nie eksploatując go nadmiernie.

Zrównoważony transport

Uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica między komunikacją zbiorową, a indywidualną. Porozmawiają o pojazdach przyszłości, omówią ekologiczne rozwiązania w transporcie.

Zielona energia

Uczniowie dowiedzą się czym jest energia ze źródeł odnawialnych, czym różni się od konwencjonalnej energii ze źródeł nieodnawialnych, w jaki sposób można oszczędzać energię i jak z niej racjonalnie korzystać,

Zrównoważona przestrzeń publiczna

Uczestnicy będą dyskutować jak powinny wyglądać miasta przyszłości, zapoznają się 
z trendami w zagospodarowaniu i tworzeniu zrównoważonej przestrzeni miejskiej. Dowiedzą się jakie proporcje i funkcje powinny mieć poszczególne elementy znajdujące się w mieście, aby były przyjazne dla mieszkańców.

Segregacja odpadów i recykling

Uczestnicy zostaną wprowadzeni do tematyki przetwarzania (recyklingu) surowców wtórnych. Dowiedzą się dlaczego przetwarzanie odpadów jest bardzo ważne dla każdego człowieka oraz jakie są rodzaje odpadów wtórnych, zagrożenia związane z ich składowaniem i sposoby ich przetwarzania.

2. Moja wizja miasta przyszłości

Uczestnicy w grupach stworzą swoje wyobrażenie miasta przyszłości. W pracy wykorzystają zdobytą wiedzę na temat ekologicznych rozwiązań w mieście.

3. Model miasta przyszłości

Uczniowie w grupach będą tworzyć makiety miast przyszłości. Przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów uczestnicy warsztatów zaprojektują miasta wykorzystujące alternatywne źródła energii, ekologiczne środki transportu i energooszczędne budynki, a także zaaranżują zieloną przestrzeń w miastach. Podczas pracy w grupach prowadzący będzie cały czas z grupami weryfikował pomysły i realizację. Na końcu warsztatu nastąpi prezentacja stworzonych makiet miast przyszłości.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta St. Warszawy.

Udostępnij