OPEN LAB

OPEN LAB - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej to  kolejna edycja projektu edukacyjnego z zakresu chemii, rozbudzającego zainteresowania naukowe młodzieży szkolnej z całej Polski. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

Tegoroczna edycja Open Lab zakłada udział każdej zakwalifikowanej klasy w pełnym cyklu 4 warsztatów po 5 godzin lekcyjnych. W semestrze zimowych w 2019 roku przewidujemy udział w warsztatach uczniów szkół średnich z 2 i 3 klas z rozszerzoną chemią (m.in. profil biologiczno-chemiczny, matematyczno-chemicznych, fizykochemiczny) oraz dla klas 8 szkoły podstawowej i I klas szkół średnich.

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3.

Każdy warsztat będzie trwał 5 godzin lekcyjnych. Z czego jedna godzina lekcyjna stanowić będzie lekcję wprowadzającą (teoretyczne podstawy danego tematu), natomiast w czasie pozostałych 4 godzin lekcyjnych młodzież będzie samodzielnie wykonywać szereg doświadczeń chemicznych w ramach tematów skorelowanych z podstawą programową realizowaną w szkołach.

Klasę do udziału w warsztatach może zgłosić jedynie nauczyciel chemii, który będzie brał aktywny udział w zajęciach realizowanych w laboratorium. Zajęcia będą realizowane w tygodniu szkolnym i/lub w soboty (w zależności od preferencji grupy i możliwości laboratorium na PW).

Nauczyciel klas rozszerzających podstawę programową 2 i 3 klasy szkoły średniej może zapisać uczniów na cykl 4 zajęć spośród pięciu tematów (od 1 do 4 lub od 2 do 5):

1. Określanie odczynu roztworów, hydroliza i strącanie osadów.
2. Wyznaczanie pH, stała i stopień dysocjacji roztworów, bufory.
3. Miareczkowanie potencjometryczne i konduktometryczne.
4. Reakcje redoks i ich zastosowanie w ogniwach galwanicznych. Analiza jakościowa związków nieorganicznych.
5. Pomiar pH, wyznaczanie pK a, miareczkowanie mieszanin, pojemność buforowa.

Nauczyciel 8 klas szkoły podstawowej oraz 1 klasy szkoły średniej może zapisać uczniów na cykl 4 następujących tematów zajęć:

1. Podstawowe przemiany chemiczne i badanie właściwości fizykochemicznych substancji.
2. Kwasy, zasady i sole.
3. Podstawy chemii organicznej.
4. Chemia wokół nas.

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników, doktorantów oraz absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab. Aldona Zalewska, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Do udziału w projekcie zapraszamy również szkoły spoza Warszawy i okolic, w ramach realizowanego projektu finansujemy transport autokarowy młodzieży do Warszawy na zajęcia. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. OPEN LAB to zadanie realizowane w ramach projektu "MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/ 

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
•    uczniowie będą mogli uzupełnić i wzbogacić wiedzę z chemii;
•    udział w zajęciach daje uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce;
•    projekt stwarza niepowtarzalną okazję wykonywania praktycznych ćwiczeń w specjalistycznym laboratorium chemicznym Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

 

 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, Warszawa.

 • Kiedy

  Rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021.

 • Dla kogo

  Uczniowie 8 klas szkół podstawowych i 1 klas szkół średnich oraz uczniowie szkół średnich z 2 i 3 klas z rozszerzoną chemią (m.in. profil biologiczno-chemiczny, matematyczno-chemiczny, fizykochemiczny).

 • Zapisy

  Rejestracja do udziału w projekcie została wstrzymana z powodu dużej liczby zgłoszeń.

 

 

 

Udostępnij