Open Lab 2021/2022 semestr letni

OPEN LAB to projekt edukacyjny obejmujący zajęcia warsztatowe z chemii dla młodzieży z klas 8 szkół podstawowych oraz klas 1 ze szkół średnich, w semestrze letnim w roku szkolnym 2021/2022.

W semestrze letnim 2021/2022 planujemy realizację zajęć dla 12 grup szkolnych (około 30 uczniów w każdej grupie) zaadresowanych do uczniów z klas 8 szkół podstawowych i klas 1 ze szkół średnich. Zajęcia będziemy realizować z uwzględnieniem wszelkich obostrzeń związanych z pandemią i z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. 

Ta edycja OPEN Lab to cykl czterech zajęć laboratoryjnych z zakresu podstaw chemii. Każdy warsztat będzie trwał 5 godzin lekcyjnych, z czego jedna godzina lekcyjna stanowić będzie lekcję wprowadzającą (teoretyczne podstawy danego tematu), natomiast w czasie pozostałych 4 godzin lekcyjnych młodzież będzie samodzielnie wykonywać w laboratorium szereg doświadczeń chemicznych według opracowanego przez nas skryptu.

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3.

Klasę do udziału w warsztatach może zgłosić jedynie nauczyciel chemii, który przyprowadzi grupę i będzie brał aktywny udział w zajęciach realizowanych w laboratorium. Zajęcia będą realizowane w tygodniu szkolnym.

Planujemy realizację następujących tematów zajęć:

Zajęcia 1: podstawy chemii nieorganicznej 1,
Zajęcia 2: podstawy chemii nieorganicznej 2,
Zajęcia 3: podstawy chemii organicznej,
Zajęcia 4: chemia praktyczna (elementy chemii kosmetycznej, chemii spożywczej, chemii polimerów).

Warsztaty będą prowadzone przez pracowników, doktorantów oraz absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. PW, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Chemicznego PW z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Zapisy prowadzimy do wyczerpania limitu 12 grup zajęciowych. Decyduje kolejność zgłoszeń! Z każdej szkoły możecie Państwo zgłosić więcej niż 1 klasę.

Do udziału w projekcie zapraszamy również szkoły spoza Warszawy i okolic, w ramach realizowanego projektu finansujemy transport autokarowy młodzieży do Warszawy na zajęcia. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. OPEN LAB to zadanie realizowane w ramach projektu "MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT u młodzieży szkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://mfch.mini.pw.edu.pl/

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mogli uzupełnić i wzbogacić wiedzę z chemii;
 • udział w zajęciach daje uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję wykonywania praktycznych ćwiczeń w specjalistycznym laboratorium chemicznym Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, Warszawa

 • Kiedy

  od 7 marca do 15 czerwca 2022 roku

 • Dla kogo

  Dla uczniów z klas 8 szkół podstawowych i klas 1 szkół średnich

 • Zapisy

  Zapisy zostały zakończone

 

 

 

Udostępnij