Szkoła Młodego Chemika 2018 - jesień

Szkoła Młodego Chemika to jedenasta edycja sztandarowego projektu edukacyjnego Stowarzyszenia KLATRAT. Projekt skierowany jest do uczniów warszawskich szkół, którzy mieli już styczność z chemią na lekcjach, czyli dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich. W ramach projektu 56 uczniów weźmie udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Kontynuacja projektu przewidziana jest na wiosnę 2019 r., w tym czasie odbędą się zajęcia dla 48 uczniów.

W ramach projektu zaplanowano 5 dni weekendowych (soboty) po 5 godzin lekcyjnych zajęć (łącznie 25 godzin lekcyjnych zajęć). Zajęcia są poświęconych różnym metodom badawczym, a każde z nich to 1 godzina lekcyjna wykładu i 4 godziny lekcyjne pracy w laboratorium chemicznym.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratorium nr 210a usytuowanym w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3 (wejście od strony terenu wewnętrznego, przy fontannie). Prosimy czekać na prowadzących przy portierni.

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w dniach:

 • 27 października 2018 r.,
 • 3 listopada 2018 r.,
 • 10 listopada 2018 r.,
 • 17 listopada 2018 r.,
 • 1 grudnia 2018 r.

w godzinach:

 • grupa młodsza (7 i 8 klasa szkoły podstawowej i gimnazjum) - od 9.00 do 13.00.
 • grupa starsza (licealiści) – od 10.00 do 14.00

Zapisy trwają do 18 października 2018 r.

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem 20 października br. (sobota) o godz. 10.00 w Audytorium Zawadzkiego na I piętrze w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku jest od terenu wewnętrznego, przy fontannie, a nie od ulicy), zostanie przeprowadzony sprawdzian kwalifikacyjny z podstaw chemii, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach.

Test kwalifikacyjny będzie oparty o materiał szkolny, wiedzę chemiczną ogólną i elementy rozszerzenia.

Opłata za cały cykl pięciu dni warsztatowych wynosi 100 zł. Zostanie ona pobrana od osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie, w dniu 20 października 2018 r., po ogłoszeniu wyników testu.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązane są do przyniesienia na pierwsze zajęcia podpisanej zgody jednego z rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział w projekcie.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z chemii;
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej;
 • uczestnicy będą lepiej przygotowani do udziału w olimpiadach chemicznych oraz do matury z chemii.
 • Gdzie

  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • Kiedy

  Od 20 października do 1 grudnia 2018 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie warszawskich szkół: siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Zapisy

  Rejestracja jest zakończona.

 

 

Program zajęć dla szkoły podstawowej (7 i 8 klasa) i gimnazjum:

 

Dzień pierwszy – 27 października 2018 r. godz. 9.00 – 13.00

 1. Wykład pt. Różnice pomiędzy zjawiskami fizycznymi a przemianami chemicznymi i metody rozdzielania substancji.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Szkolenie BHP.
 4. Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna.
 5. Metody rozdzielania substancji.
 6. Powietrze – skład i własności.

Dzień drugi – 3 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 13.00

 1. Wykład pt. Roztwory wodne zasad i kwasów.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Hodowla kryształu.
 4. Roztwory wodne.
 5. Badanie własności kwasów.
 6. Otrzymywanie i własności wodorotlenków.
 7. Reakcje kwasowo-zasadowe.

Dzień trzeci – 10 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 13.00

 1. Wykład pt. Otrzymywanie i własności soli.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Sole – metody otrzymywania i analiza jakościowa.
 4. Próby płomieniowe.
 5. Reakcje redox.

Dzień czwarty – 17 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 13.00

 1. Wykład pt. Chemia organiczna – chemia w kuchni.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Wykrywanie etanolu.
 4. Próba Tollensa.
 5. Rozpuszczanie tłuszczów.
 6. Własności i wykrywanie białka.
 7. Badanie składu cukrów.
 8. Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych.

Dzień piąty – 1 grudnia 2018 r. godz. 9.00 – 13.00

 1. Wykład pt. Chemia kosmetyczna.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Produkcja kremu do twarzy.
 4. Produkcja mydła.
 5. Produkcja maści.
 6. Otrzymywanie wody kwiatowej.

 

Program zajęć dla licealistów:

 

Dzień pierwszy – 27 października 2018 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Roztwory wodne i mieszaniny.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.
 4. Porównywanie roztworów nasyconych i nienasyconych.
 5. Mieszaniny niejednorodne.
 6. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 7. Strącanie osadów związków trudno rozpuszczalnych.

Dzień drugi – 3 listopada 2018 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Kwasy, zasady i sole.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Badanie własności amfoterycznych (Al, Al(OH)3, Cu(OH)2).
 4. Hydroliza soli – wyznaczanie odczynów za pomocą wskaźników.
 5. Wpływ stężenia na stopień dysocjacji (roztwory CH3COOH o różnym stężeniu).
 6. Reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów.

Dzień trzeci – 10 listopada 2018 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Sposoby oznaczania stężeń roztworów.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Miareczkowanie potencjometryczne.
 4. Miareczkowanie konduktometryczne.
 5. Elektrolity mocne w reakcjach zobojętnienia (HCl i NaOH).
 6. Bufory - otrzymywanie i własności.

Dzień czwarty – 17 listopada 2018 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Reakcje utleniania i redukcji.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Wypieranie wodoru z kwasu za pomocą metali.
 4. Wypieranie wodoru z wody za pomocą magnezu.
 5. Roztwarzanie miedzi w kwasie utleniającym.
 6. Wpływ odczynu środowiska na przebieg reakcji redox.
 7. Ogniwa galwaniczne. Ogniwa stężeniowe.
 8. Elektroliza roztworów wodnych.

Dzień piąty – 1 grudnia 2018 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wykład pt. Chemia organiczna - chemia w kuchni.
 2. Praca w laboratorium.
 3. Własności cukrów: reakcje z wodorotlenkiem miedzi na zimno i gorąco.
 4. Alkohole mono- i wielowodorotlenowe – porównanie własności.
 5. Hydroliza mocznika – środowisko kwaśne i zasadowe.
 6. Próba Tollensa – utlenianie aldehydów.
 7. Hydroliza estrów - środowisko kwaśne i zasadowe.
 8. Badanie własności białek.
 9. Wykrywanie skrobi – reakcja z jodem.
Udostępnij