Szkoła Młodego Chemika 2017 - wiosna

Szkoła Młodego Chemika to ósma edycja sztandarowego projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT. W ramach Szkoły 24 licealistów oraz 24 gimnazjalistów weźmie udział w cyklu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

Zajęcia odbywać się będą w 4 niedziele: 26 marca oraz 2, 9 i 23 kwietnia  br. w godz. 10.00 - 14.00Zapisy trwają do 22 marca br.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych, doktorantów i absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w laboratoriach usytuowanych w budynku dydaktycznym Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3 (wejście od strony terenu wewnętrznego, przy fontannie). Prosimy czekać na prowadzących przy portierni.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie projektem 25 marca br. (sobota) o godz. 14.00 w Auli Czochralskiego (na parterze) w Gmachu Technologii Chemicznej na Kampusie Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75), zostanie przeprowadzony sprawdzian kwalifikacyjny z podstaw chemii, który pozwoli wyłonić osoby najlepiej przygotowane do uczestnictwa w zajęciach.

Test kwalifikacyjny będzie oparty o materiał szkolny, wiedzę chemiczną ogólną i elementy rozszerzenia.Test dla gimnazjalistów i licealistów odbedzie się 25.03.2017 r. godz. 14.00

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • uczniowie będa mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z chemii,
 • projekt stwarza niepowtarzalną okazję do pracy w laboratoriach chemicznych Politechniki Warszawskiej.
 • Gdzie

  Politechnika Warszawska

 • Kiedy

  26.03 - 23.04.2017 r.

 • Dla kogo

  Uczniowie warszawskich szkół gimnazjalncyh i ponadgimnazjalnych

 • Zapisy

  Regulamin zapisów i opłat oraz formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj.

Program zajęć dla gimnazjalistów:

Dzień pierwszy – 26.03.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Szkolenie BHP.
 2. Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna.
 3. Metody rozdzielania substancji.
 4. Powietrze – skład i własności.

Dzień drugi – 2.04.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Hodowla kryształu.
 2. Roztwory wodne.
 3. Badanie własności kwasów.
 4. Otrzymywanie i własności wodorotlenków.
 5. Reakcje kwasowo-zasadowe.

Dzień trzeci – 9.04.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Sole – metody otrzymywania i analiza jakościowa.
 2. Próby płomieniowe.
 3. Reakcje redox.

Dzień czwarty – 23.04.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Chemia organiczna – chemia w kuchni.
 • Wykrywanie etanolu;
 • Próba Tollensa;
 • Rozpuszczanie tłuszczów;
 • Własności i wykrywanie białka;
 • Badanie składu cukrów;
 • Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych.

Program zajęć dla licealistów:

Dzień pierwszy – 26.03.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.
 2. Porównywanie roztworów nasyconych i nienasyconych.
 3. Mieszaniny niejednorodne.
 4. Zatężanie i rozcieńczanie roztworów.
 5. Strącanie osadów związków trudno rozpuszczalnych.

Dzień drugi – 2.04.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Badanie własności amfoterycznych (Al, Al(OH)3, Cu(OH)2).
 2. Hydroliza soli – wyznaczanie odczynów za pomocą wskaźników.
 3. Miareczkowanie jako sposób na oznaczanie stężeń roztworów.
 4. Elektrolity mocne w reakcjach zobojętnienia (HCl i NaOH).
 5. Wpływ stężenia na stopień dysocjacji (roztwory CH3COOH o różnym stężeniu).

Dzień trzeci – 9.04.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Wypieranie wodoru z kwasu za pomocą metali.
 2. Wypieranie wodoru z wody za pomocą magnezu.
 3. Roztwarzanie miedzi w kwasie utleniającym.
 4. Wpływ odczynu środowiska na przebieg reakcji redox.
 5. Ogniwa galwaniczne. Ogniwa stężeniowe.
 6. Reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów i anionów.

Dzień czwarty – 23.04.2017 r. godz. 10.00 – 14.00

 1. Własności cukrów: reakcje z wodorotlenkiem miedzi na zimno i gorąco.
 2. Alkohole mono- i wielowodorotlenowe – porównanie własności.
 3. Hydroliza mocznika – środowisko kwaśne i zasadowe.
 4. Próba Tollensa – utlenianie aldehydów.
 5. Hydroliza estrów - środowisko kwaśne i zasadowe.
 6. Badanie własności białek.
 7. Wykrywanie skrobi – reakcja z jodem.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta St. Warszawy.

Udostępnij